Cims i miradors: Bellmunt, l’ermita al cel suspesa | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 14 de maig de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cims i miradors: Bellmunt, l’ermita al cel suspesa | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  14 de maig de 2023

  000000

  Cims i mira­dors: Bell­munt, l’ermita al cel sus­pe­sa | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  14 de maig de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Mos­sèn Cin­to Ver­da­guer va des­criu­re aquest indret que coro­na la ser­ra de Bell­munt com “l’ermita al cel sus­pe­sa”, i és que el San­tu­a­ri de Bell­munt és, sens dub­te, la joia del Bisau­ra, on anti­ga­ment s’hi havia alçat una tor­re de vigi­làn­cia. El nom de la for­ta­le­sa medi­e­val era Sa Rega­nya­da, nom que va man­te­nir la ser­ra­la­da, men­tre que el san­tu­a­ri aca­ba­ria rebent el nom de Bello mon­te o Bellmunt.

  Punt de tro­ba­da: Vidrà (davant l’Ajuntament)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 10,2 km
  Des­ni­vell: 480 m