Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. Orquestra Fireluche

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 15 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 19:00 a 20:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. Orquestra Fireluche

  Dis­sab­te, 19:00 a 20:30
  15 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Cicle Músi­ca a la Caba­nya, notes de tar­dor. Orques­tra Fireluche

  Dis­sab­te, 19:00 a 20:30
  15 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  NOTES DE PAU RIBA

  PROGRAMA DEL CICLE MÚSICA A LA CABANYA 2022

  Sego­na flo­ra­da, un disc l’Orchestra Fire­luc­he i Pau Riba on les noves flors melò­di­ques es com­bi­nen ara amb noves veus fent reviu­re un espec­ta­cle on gau­dir de les noves can­çons d’un dels nos­tres més grans poetes.

  Hora: 19 h

  Lloc: la Caba­nya del Castell

  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via: p.montesquiu.bisaura@diba.cat.