Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. Ferran Palau i Itzipa

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 18 de setem­bre de 2022
 • Diu­men­ge, 12:00 a 14:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. Ferran Palau i Itzipa

  Diu­men­ge, 12:00 a 14:30
  18 de setem­bre de 2022

  000000

  Cicle Músi­ca a la Caba­nya, notes de tar­dor. Fer­ran Palau i Itzipa

  Diu­men­ge, 12:00 a 14:30
  18 de setem­bre de 2022

  PRINT

  NOTES ÍNTIMES

  PROGRAMA DEL CICLE MÚSICA A LA CABANYA 2022

  Palau ens pre­sen­ta JOIA, pro­jec­te nas­cut en ple­na pan­dè­mia un retorn als orí­gens en què ens mos­tra el seu inte­ri­or més íntim i acús­tic. El pre­ce­di­rà el jove con­junt Itzi­pa, un pro­jec­te musi­cal emer­gent que es mou per l’arrel tradicional.

  Hora: 12 h

  Lloc: jar­dins davant la Caba­nya del Castell

  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via: p.montesquiu.bisaura@diba.cat.

  Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Parcs en concert