Can Tija. Exposició Retalls d’infantesa — Encarna Tolosa

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Sant Quir­ze de Besora
 • 01-05-2021 17:00 a 30-05-2021 19:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Can Tija. Exposició Retalls d’infantesa — Encarna Tolosa

  01-05-2021 17:00 a 30-05-2021 19:30
  1 de maig de 2021

  000000

  Can Tija. Expo­si­ció Retalls d’infantesa — Encar­na Tolosa

  01-05-2021 17:00 a 30-05-2021 19:30
  1 de maig de 2021

  PRINT

  Encar­na Tolo­sa pre­sen­ta obres figu­ra­ti­ves fres­ques amb tex­tu­res i colors que inten­ten trans­me­tre emo­ci­ons, una línia en la que por­ta tre­ba­llant els últims 4 anys.

  La sala d’ex­po­si­ci­ons Can Tija de Sant Quir­ze de Beso­ra està ober­ta dis­sab­tes i diu­men­ges de 17 a 19.30 h.