Boscos de llegenda: l’Hort de Getsemaní | Rutes guiades 2024

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 3 de març de 2024
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Boscos de llegenda: l’Hort de Getsemaní | Rutes guiades 2024

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  3 de març de 2024

  000000

  Bos­cos de lle­gen­da: l’Hort de Get­se­ma­ní | Rutes guia­des 2024

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  3 de març de 2024

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2024

  Ens endin­sa­rem en els bos­cos de Vidrà, on les fage­des omplen oba­gues i care­nes i els prats mun­tans, els rie­rols i les anti­gues bau­mes defi­nei­xen el pai­sat­ge. Des­co­bri­rem un d’aquells llocs insò­lits que pràc­ti­ca­ment ni sur­ten als mapes, on s’hi pot res­pi­rar cert encís espe­ci­al que la natu­ra només ofe­reix en algu­nes oca­si­ons: l’Hort de Getsemaní.

  Punt de tro­ba­da: Vidrà (davant l’Ajuntament)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 10 km
  Des­ni­vell: 460 m
  Preu : 4€

  Search