Boscos de llegenda: les esquerdes de l’Euga | Rutes guiades 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 28 de maig de 2023
 • Diu­men­ge, 8:45 a 12:45

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Boscos de llegenda: les esquerdes de l’Euga | Rutes guiades 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  28 de maig de 2023

  000000

  Bos­cos de lle­gen­da: les esquer­des de l’Euga | Rutes guia­des 2023

  Diu­men­ge, 8:45 a 12:45
  28 de maig de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS

  RUTES GUIADES 2023

  Enmig d’una de les fage­des més estè­ti­ques i impo­nents del Bisau­ra hi des­co­bri­rem un indret sin­gu­lar i ama­gat dels visi­tants poc experts, les esquer­des de l’Euga o esclet­xes de Frei­xa­ne­da. Aquest labe­rint de roques i pro­fun­des esquer­des no dei­xa nin­gú indiferent.

  Punt de tro­ba­da: Vidrà (davant l’Ajuntament)
  Hora: 8.45 h
  Dis­tàn­cia: 9,7 km
  Des­ni­vell: 375 m