Borgonyà, cavalcada reial

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Borgonyà
 • 5 de gener de 2023
 • Dijous, 19:00 a 20:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Borgonyà, cavalcada reial

  Dijous, 19:00 a 20:30
  5 de gener de 2023

  000000

  Bor­go­nyà, caval­ca­da reial

  Dijous, 19:00 a 20:30
  5 de gener de 2023

  PRINT

  Dijous 5 de gener a les 7 de la tar­da,
  Caval­ca­da de Reis. Arri­ba­da dels Reis Mags a
  la colò­nia, es comen­ça­rà pel car­rer Escò­cia, tot
  seguit es diri­gi­ran a l’Església per ado­rar el nen
  Jesús i fina­lit­za­rà al Tea­tre on seran rebuts per
  petits i grans.

  PROGRAMA AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ