Aplec de Sant Moí. Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 3 de setem­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 9:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Aplec de Sant Moí. Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:00
  3 de setem­bre de 2022

  000000

  Aplec de Sant Moí. Cicle Músi­ca a la Caba­nya, notes de tardor

  Dis­sab­te, 9:00 a 13:00
  3 de setem­bre de 2022

  PRINT

  NOTES I TERRITORI

  PROGRAMA DEL CICLE MÚSICA A LA CABANYA 2022

  dins el pro­gra­ma Viu el Parc de la Xar­xa de Parcs i com a acte de la Fes­ta Major de San­ta Maria de Beso­ra, cele­brem el tra­di­ci­o­nal aplec a l’ermita de Sant Moí, que es tro­ba dins el Parc.

  9 h Cami­na­da guia­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu o des de San­ta Maria de Beso­ra. Tam­bé es pot arri­bar a Sant Moí per lliu­re, el camí més curt és l’accés per la Far­ga de Bebié.

  11 h Esmor­zar popular

  12 h Con­cert amb Grup Trill, can­çó tra­di­ci­o­nal dels Paï­sos Catalans.

  Espec­ta­cle gratuït.

  INSCRIPCIONS a la cami­na­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a p.montesquiu.bisaura@diba.cat

  Orga­nit­zen: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra, Viu el Parc i Parc del Cas­tell de Montesquiu