Amfibis i rèptils. Activitats de primavera 2022

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 14 de maig de 2022
 • Dis­sab­te, 16:00 a 20:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Amfibis i rèptils. Activitats de primavera 2022

  Dis­sab­te, 16:00 a 20:00
  14 de maig de 2022

  000000

  Amfi­bis i rèp­tils. Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2022

  Dis­sab­te, 16:00 a 20:00
  14 de maig de 2022

  PRINT

  On viuen i com podem obser­var els amfi­bis i rèp­tils del nos­tre entorn? Farem un pas­seig tot apre­nent a iden­ti­fi­car-los i saber quins estan pre­sents a l’entorn natu­ral del parc.  Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, biòleg.

  Hora: de 16 a 20 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

  * Es reco­ma­na por­tar fron­tal i cal­çat còmode

   INSCRIPCIONS