Activitats primavera 2021. Les orquídies silvestres

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 22 de maig de 2021
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats primavera 2021. Les orquídies silvestres

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 de maig de 2021

  000000

  Acti­vi­tats pri­ma­ve­ra 2021. Les orquí­di­es silvestres

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  22 de maig de 2021

  PRINT

  Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
  Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de muntanya.

  Infor­ma­ció i inscripcions

  ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2021