Activitats primavera 2021. Juguem amb la natura!

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 1 de maig de 2021
 • Dis­sab­te, 10:30 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats primavera 2021. Juguem amb la natura!

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  1 de maig de 2021

  000000

  Acti­vi­tats pri­ma­ve­ra 2021. Juguem amb la natura!

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  1 de maig de 2021

  PRINT

  Expe­ri­men­ta­rem la con­ne­xió amb la natu­ra a tra­vés dels seus ele­ments, els trans­for­ma­rem i juga­rem amb ells, cre­ant un resul­tat artís­tic i diver­tit!
  Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàstica.

  ACTIVITAT FAMILIAR

  Infor­ma­ció i inscripcions

  ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2021