Activitats primavera 2021. Ratpenats, uns éssers genials!

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 29 de maig de 2021
 • Dis­sab­te, 20:00 a 22:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats primavera 2021. Ratpenats, uns éssers genials!

  Dis­sab­te, 20:00 a 22:00
  29 de maig de 2021

  000000

  Acti­vi­tats pri­ma­ve­ra 2021. Rat­pe­nats, uns éssers genials!

  Dis­sab­te, 20:00 a 22:00
  29 de maig de 2021

  PRINT

  Els rat­pe­nats cada cop són més cone­guts i ja sabem que no són éssers ter­ri­bles sinó que ens aju­den a viu­re millor. Amb aquest taller-sor­ti­da els conei­xe­rem bé, els escol­ta­rem, els veu­rem i apren­drem per què val la pena pro­te­gir-los i con­ser­var-los.
  Taller a càr­rec del Museu de Cièn­ci­es de Granollers.

  ACTIVITAT FAMILIAR

  Infor­ma­ció i inscripcions

  ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2021