Activitats primavera 2021. Com ens orientem?

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 15 de maig de 2021
 • Dis­sab­te, 11:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats primavera 2021. Com ens orientem?

  Dis­sab­te, 11:00 a 13:00
  15 de maig de 2021

  000000

  Acti­vi­tats pri­ma­ve­ra 2021. Com ens orientem?

  Dis­sab­te, 11:00 a 13:00
  15 de maig de 2021

  PRINT

  Amb aquest joc d’orientació recor­re­rem Vidrà i el seu entorn a la recer­ca de dife­rents punts d’un cir­cuit, qui en sabrà loca­lit­zar més? Al final, l’esforç tin­drà una recom­pen­sa per tots els atrevits!

  ACTIVITAT FAMILIAR

  Infor­ma­ció i inscripcions

  ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2021