Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Tallers de bolets.

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 17 d’oc­tu­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 9:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Tallers de bolets.

  Diu­men­ge, 9:00 a 13:30
  17 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Tallers de bolets.

  Diu­men­ge, 9:00 a 13:30
  17 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Sor­ti­da de camp on expli­ca­rem la bio­lo­gia i el reco­nei­xe­ment dels bolets, apren­drem els aspec­tes més impor­tants que ha de conèi­xer un bon bole­tai­re i el per­què de la gran reper­cus­sió soci­al d’aquesta activitat. 

  Taller a càr­rec de Jor­di Bau­cells, biò­leg, engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i naturalista.

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Sor­ti­da 1: 17 d’octubre
  Sor­ti­da 2: 13 de novem­bre
  Hora: de 9 a 13:30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults per sortida.