Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Mussols i egagròpiles: descobrim el bosc de nit!

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 30 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 18:30 a 22:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Mussols i egagròpiles: descobrim el bosc de nit!

  Dis­sab­te, 18:30 a 22:00
  30 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Mus­sols i ega­grò­pi­les: des­co­brim el bosc de nit!

  Dis­sab­te, 18:30 a 22:00
  30 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Us ofe­rim un taller per conèi­xer millor els mus­sols i des­co­brir què son les ega­grò­pi­les. En aca­bar, farem una sor­ti­da noc­tur­na amb fron­tals a la cer­ca de mus­sols al bosc!

  Acti­vi­tat familiar

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Hora: de 18.30 a 22 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.