Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Juguem amb la Natura!

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 9 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 10:30 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Juguem amb la Natura!

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  9 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Juguem amb la Natura!

  Dis­sab­te, 10:30 a 13:00
  9 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Expe­ri­men­tem la con­ne­xió amb la natu­ra a tra­vés dels seus ele­ments, els trans­for­mem i juguem amb ells, cre­ant un resul­tat artís­tic i divertit!

  Acti­vi­tat familiar

  Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàstica.

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Hora: de 10.30 a 13 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.