Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Els fruits del bosc

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 23 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Els fruits del bosc

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  23 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Els fruits del bosc

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  23 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  De la mà de la Car­me Bosch, etno­bo­tà­ni­ca i divul­ga­do­ra dels usos tra­di­ci­o­nals de les plan­tes, farem una pas­se­ja­da per reco­nèi­xer fruits que es poden recol·lectar per a fer infu­si­ons, mel­me­la­des, xarops, cre­mes per a la pell, licors o gele­es. I pre­pa­ra­rem una cre­ma nutri­ti­va per a la pell amb la poma del ciri.

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Hora: de 10 a 13.30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.