Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Descobrim els boscos del Parc del Castell de Montesquiu amb regust de Ratafia

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 20 de novem­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 10:00 a 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Descobrim els boscos del Parc del Castell de Montesquiu amb regust de Ratafia

  Dis­sab­te, 10:00 a 14:00
  20 de novem­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Des­co­brim els bos­cos del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu amb regust de Ratafia

  Dis­sab­te, 10:00 a 14:00
  20 de novem­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Farem ruta de sen­de­ris­me pel Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu que ens por­ta­rà del cas­tell a la rie­ra i la casa de la Sola­na fins al mira­dor de Pla­ne­ses. De tor­na­da, gau­di­rem d’un tas­tet dels dife­rents licors de Destil·leries Bosch de Sant Quir­ze de Besora.

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Orga­nit­za: Mun­ta­nya i Natura

  Hora: de 10 a 14 h