Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Curs flash d’ornitologia

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 06-11-2021 8:00 a 07-11-2021 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Curs flash d’ornitologia

  06-11-2021 8:00 a 07-11-2021 14:00
  6 de novem­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Curs flash d’ornitologia

  06-11-2021 8:00 a 07-11-2021 14:00
  6 de novem­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Pre­sen­tem un tas­tet d’ornitologia amb dues sor­ti­des pràc­ti­ques i una ses­sió teò­ri­ca, ide­al per des­co­brir el món de l’observació d’ocells. Curs impar­tit per Arnau Bonan.

  Hora: dis­sab­te de 8 a 14 h, sor­ti­da de camp, i de 15 a 19 h, ses­sió a l’aula; diu­men­ge de 8.30 a 14 h, sor­ti­da de camp.

  Ins­crip­ci­ons: www.ornitologia.org

  Orga­nit­za: ICO i Parc del Cas­tell de Montesquiu