Ciuret

Sortint del municipi de Vidrà direcció la Vall d’en Bas, per la pista asfaltada de revolts tancats envoltada de muntanyes i boscos ens toparem amb el veïnat de Ciuret.

Enci­sa­dor nucli de cases de pagès al vol­tant de l’església de San­ta Llú­cia (s. XVIII). En for­men part els masos de Can Pubill, la Casa de Baix, el Moreu i Can Font.

L’es­glé­sia de San­ta Llú­cia de Ciu­ret, es va cons­tru­ïr l’any 1.754 per desig dels feli­gre­sos de l’en­torn, a fi de tenir més a prop un lloc de cul­te reli­gi­ós. Fins ales­ho­res havi­en d’a­nar a San­ta Mar­ga­ri­ta de Caba­gès. L’any 1.772 va ser ampli­a­da. Els prats de pas­tu­ra que envol­ten aquest nucli de cases i les vis­tes que ofe­reix l’indret con­fi­gu­ren un parat­ge de gran bellesa. 

Continguts relacionats

Search