IE-033 VIDRÀ-PUIGSACALM

Una ruta homo­lo­ga­da i senya­lit­za­da per llocs emble­mà­tics de l’EIN Ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt