Marxa nòrdica. Serrat Alt i castell de Torelló

Detalls de l’esdeveniment

  • 11 d’a­bril de 2021
  • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Marxa nòrdica. Serrat Alt i castell de Torelló

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
11 d’a­bril de 2021

000000

Mar­xa nòr­di­ca. Ser­rat Alt i cas­tell de Torelló

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
11 d’a­bril de 2021

PRINT

El cas­tell de Tore­lló o cas­tell dels Moros, del qual ara només tro­bem les ruï­nes, data del segle IX i està situ­at dalt d’un turó, a 781 m d’altitud. La ruta que us pro­po­sem pas­sa pel cas­tell de Tore­lló i puja fins al Ser­rat Alt, des d’on podem admi­rar un bell pai­sat­ge de la vall del Ges i de la pla­na de Vic.

Punt de tro­ba­da: Sant Vicenç de Tore­lló (pla­ça de l’Ajuntament)
Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

Dis­tàn­cia: 7,30 km
Des­ni­vell: 320 m

ORGANITZADORS:
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Inscripcions

Llibret sortides marxa nòrdica 2021