Marxa nòrdica. L’Hort de Getsemaní i la bauma de la Vila, Vidrà

Detalls de l’esdeveniment

  • Vidrà (Zona esportiva)
  • 28 de març de 2021
  • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Marxa nòrdica. L’Hort de Getsemaní i la bauma de la Vila, Vidrà

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
28 de març de 2021

000000

Mar­xa nòr­di­ca. L’Hort de Get­se­ma­ní i la bau­ma de la Vila, Vidrà

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
28 de març de 2021

PRINT

Ens endin­sa­rem a la zona de Vidrà on des­ta­quen les fage­des, rou­re­des i prats mun­tans, com tam­bé les diver­ses fonts, salts d’aigua i arbres monu­men­tals. Des­co­bri­rem un d’aquells llocs insò­lits que pràc­ti­ca­ment ni sur­ten als mapes i que val molt la pena de visi­tar: l’Hort de Getsemaní.

Punt de tro­ba­da: Vidrà (zona espor­ti­va)
Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

Dis­tàn­cia: 9,8 km
Des­ni­vell: 500 m

ORGANITZADORS:
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Inscripcions

Llibret sortides marxa nòrdica 2021