Marxa Nòrdica. Els Munts des de Solallong

Detalls de l’esdeveniment

  • Sant Quir­ze de Besora
  • 25 d’a­bril de 2021
  • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Marxa Nòrdica. Els Munts des de Solallong

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
25 d’a­bril de 2021

000000

Mar­xa Nòr­di­ca. Els Munts des de Solallong

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
25 d’a­bril de 2021

PRINT

Ini­ci­em el recor­re­gut a Sola­llong i cami­nem sota l’atenta mira­da del san­tu­a­ri dels Munts, que ens acom­pa­nya­rà durant tot el recor­re­gut fins a arri­bar-hi. Des de dalt gau­di­rem d’unes vis­tes espec­ta­cu­lars del Bisau­ra i del Pirineu.

Punt de tro­ba­da: Sant Quir­ze de Beso­ra (pla­ça Bisau­ra)
Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

Dis­tàn­cia: 10 km
Des­ni­vell:  450 m

ORGANITZADORS:
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Inscripcions

Llibret sortides marxa nòrdica 2021