Marxa nòrdica. Del castell de Montesquiu al castell de Besora

Detalls de l’esdeveniment

  • Parc del Cas­tell de Montesquiu
  • 23 de maig de 2021
  • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Marxa nòrdica. Del castell de Montesquiu al castell de Besora

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
23 de maig de 2021

000000

Mar­xa nòr­di­ca. Del cas­tell de Mon­tes­quiu al cas­tell de Besora

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
23 de maig de 2021

PRINT

Un iti­ne­ra­ri cir­cu­lar ens des­co­bri­rà les res­tes del cas­tell de Beso­ra, cen­tre his­tò­ric del ter­ri­to­ri. Des del pla del Revell gau­di­rem d’unes vis­tes pre­ci­o­ses dels Piri­neus, el Pedra­for­ca, el Puig­mal, la ser­ra de Bell­munt i el Montseny.

Punt de tro­ba­da: cas­tell de Mon­tes­quiu (apar­ca­ment)
Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

Dis­tàn­cia: 9,6 km
Des­ni­vell: 425 m

ORGANITZADORS:
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Inscripcions

Llibret sortides marxa nòrdica 2021