Marxa Nòrdica. De Sora al castell de Boixader

Detalls de l’esdeveniment

  • Sora
  • 2 de maig de 2021
  • Diu­men­ge, 8:15 a 12:15

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Marxa Nòrdica. De Sora al castell de Boixader

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
2 de maig de 2021

000000

Mar­xa Nòr­di­ca. De Sora al cas­tell de Boixader

Diu­men­ge, 8:15 a 12:15
2 de maig de 2021

PRINT

Sora és un petit nucli rode­jat de bos­cos, rie­res i tor­rents, amb masi­es dis­se­mi­na­des dedi­ca­des a l’agricultura i la rama­de­ria. Ani­rem fins a les res­tes del cas­tell de Boi­xa­der, des d’on tin­drem una bona pano­rà­mi­ca del Bisau­ra, i de tor­na­da pas­sa­rem per Roca­fi­gue­ra on conei­xe­rem la Bella Antò­nia, una gran sequo­ia d’uns 30 metres d’alçària i 5 d’amplada.

Punt de tro­ba­da: Sora (apar­ca­ment de l’entrada del poble)
Hora: 8.15 h, pels que no han fet mai mar­xa nòr­di­ca
8.45 h, pels que ja han fet mar­xa nòrdica

Dis­tàn­cia: 8,7 km
Des­ni­vell: 350 m

ORGANITZADORS:
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Inscripcions

Llibret sortides marxa nòrdica 2021