Exposicions a la Cabanya del castell de Montesquiu. #SIDAV 21 – Saló Internacional de les Arts Visuals

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 08-08-2021 12:00 a 29-08-2021 14:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Exposicions a la Cabanya del castell de Montesquiu. #SIDAV 21 – Saló Internacional de les Arts Visuals

  08-08-2021 12:00 a 29-08-2021 14:30
  8 d’a­gost de 2021

  000000

  Expo­si­ci­ons a la Caba­nya del cas­tell de Mon­tes­quiu. #SIDAV 21 – Saló Inter­na­ci­o­nal de les Arts Visuals

  08-08-2021 12:00 a 29-08-2021 14:30
  8 d’a­gost de 2021

  PRINT

  $urlFileEntry

  Inau­gu­ra­ció: diu­men­ge 8 d’a­gost, a les 12 h

  El #SIDAV – Saló Inter­na­ci­o­nal de les Arts Visu­als pro­po­sa, en aques­ta sego­na edi­ció, donar a conèi­xer les ten­dèn­ci­es actu­als de les arts visu­als a par­tir d’una selec­ció d’obres d’artistes internacionals.

  Del 8 al 29 d’agost

  Dis­sab­tes i fes­tius d’11 a 14 h