Exposició Concordança Cesc Homet Escultura en fusta

Detalls de l’esdeveniment

  • Parc del Cas­tell de Montesquiu
  • 12-12-2020 12:00 a 31-01-2021 12:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

Exposició Concordança Cesc Homet Escultura en fusta

12-12-2020 12:00 a 31-01-2021 12:00
12 de desem­bre de 2020

000000

Expo­si­ció Con­cor­dan­ça Cesc Homet Escul­tu­ra en fusta

12-12-2020 12:00 a 31-01-2021 12:00
12 de desem­bre de 2020

PRINT

Expo­si­ció amb obres d’escultura cre­a­des en sem­blan­ça al prin­ci­pi figu­ra­tiu i a l’ordre abs­trac­te que se n’extreu de l’i­ma­gi­na­ri de l’au­tor, peces sor­gi­des de l’avinença als con­tes, fetes amb har­mo­nia entre allò que pen­sa i allò que fa.

fins al 31/01/2021

Hora­ri d’i­ni­ci: Inau­gu­ra­ció: dis­sab­te 12 de desem­bre, a les 12 h

Hora­ri com­plet:
Dis­sab­tes i fes­tius, d’11 h a 14 h

Lloc: Caba­nya del Parc del Cas­tell de Montesquiu