CLAVÉ A LA NATURA Exposició i concert a la Cabanya del Castell de Montesquiu

Detalls de l’esdeveniment

  • Parc del Cas­tell de Montesquiu
  • 5 de desem­bre de 2020
  • Dis­sab­te, 16:00 a 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Cho­o­se tickets 
$0
Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
Back to details
Thank you Kindly

CLAVÉ A LA NATURA Exposició i concert a la Cabanya del Castell de Montesquiu

Dis­sab­te, 16:00 a 18:00
5 de desem­bre de 2020

000000

CLAVÉ A LA NATURA Expo­si­ció i con­cert a la Caba­nya del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te, 16:00 a 18:00
5 de desem­bre de 2020

PRINT

16.00 h. Expo­si­ció iti­ne­rant “Cla­vé al cor”
17.00 h. Con­cert a càr­rec de La Ban­da Muni­ci­pal
de l’Escola de Músi­ca de Mon­tes­quiu. #Talent­Lo­cal
Dura­da de l’espectacle: 60 minuts. Afo­ra­ment limi­tat.
Entra­des amb reser­va a gestió@josepanselmclave.cat
L’espectacle com­pleix les mesu­res sani­tà­ri­es sobre la COVID19 vigents.